Privatlivspolitik

DATA

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Nimbus Film ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Claus Thobo-Carlsen

Adresse: B!NGS, Vesterbrogade 149, byg. 9, 5. sal, 1620 København V

CVR: 24218678

Telefonnr.: 36340910

Mail: nimbus@nimbusfilm.dk

Website: www.nimbusfilm.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi anvender denne type data om dig

Hvis vi anvender data om dig, er det fordi du på en eller anden måde deltager i udvikling, produktion, lancering og/eller salg af vores film og tv-serier. De data vi behandler, er de data vi har modtaget fra dig.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata (navn, adresse, telefonnummer)
I visse tilfælde CPR-nummer, hvis der sker lønafregning til dig
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

Administrere din relation til os og opfylde vores part af en aftale eller et samarbejde med dig
Udbetale løn eller kontraktsum til dig
Fakturere dig/din virksomhed
Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Når vores brug af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig eller vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dine oplysninger vil vi sørge for at slette dem.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Hvis vores behandling af dine persondata ikke sker til opfyldesen af en gensidig aftale eller sker med hjemmel i lovgivningen, vil vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Nimbus Film opbevarer som udgangspunkt ikke data, uden at vi har en eller anden form for aftale- eller samarbejdsrelation med dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Overdragelse af din oplysninger til tredjemand

Vi overdrager ikke dine oplysninger til tredjemand til brug for markedsføring eller datamining.

Vi overdrager dine oplysninger til tredjemand i forbindelse med ansøgning om støtte eller anden finansiering til vores film i det omfang du har en rolle på produktionen som er relevant for denne finansiering. Og vi overdrager dine oplysninger til tredjemand, når denne tredjemand skal deltage i produktionen af vores film og tv-serier, og du har en rolle i det samarbejde, som tredjemand skal kende til for at kunne opfylde sin del af samarbejdet.

DATASIKKERHED

Vi sørger for at behandle dine persondata sikkert og fortroligt. Sådan at ingen uvedkommende kan få adgang til dine oplysninger.

BRUG AF COOKIES

Nimbus Film anvender ikke cookies på vores website.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

NIMBUS FILM APS – 2018