Profil

Nimbus Film blev etableret i 1993 af Birgitte Hald og Bo Ehrhardt - begge uddannet som producere fra Den Danske Filmskole.

Nimbus var bag den danske nybølge i 90erne med bl.a. Dogmefilmene, og har siden holdt kursen mod et nyskabende, ungt og aktivt produktionsselskab med flere spillefilm, co-produktioner og tv-serier om året.
I 2019 købte vores franske Newen sig ind i Nimbus Film, hvormed vi fik en endnu større muskel og et international netværk.

Vi laver kun fiktion med noget på hjerte, men er altid på udkig efter nye spændende projekter og talent.

Alle vore projekter skabes i et tæt samarbejde mellem producere, manuskriptforfattere og instruktører. Vi går efter at lave underholdende film, som også vækker tanker.

Producergruppen bestående af Birgitte Hald (CEO), Bo Ehrhardt (partner), Jonas Frederiksen, Live Rørnæs Hide, Jasmine Hermann Naghizadeh, Julie Carla Mortensen, Lars Sund Duus, Emilia Leonora Imperatore Bjørnvad, Anne Hørlyck. Herudover producertrainees Marie Holck, Clara Rasmussen og Sofie Sandgreen og et team af praktikanter fra videregående uddannelser.

Nimbus Films økonomiafdeling ledes af Kim Vestergaard med hjælp fra bogholder Cecilie Damgaard, juridisk afdeling af advokat Steen Gori og Claus Thobo-Carlsen står for den daglige drift.

Vores bagkatalog består i dag af mere end et halvt hundrede spillefilm, heriblandt internationalt anerkendte milepæle som b.la. FESTEN og tv-serien BROEN.

Nimbus Film ligger i B!NGS på Vesterbro og beskæftiger ca 15-20 faste medarbejdere. Vi er altid interesseret i nye talenter og idéer til filmproduktion. Læs mere nedenfor om hvordan du kan komme i kontakt med os.

Hos Nimbus Film følger vi mediebranchens fælles kodeks mod seksuelle krænkelser.

Gennem vores egen trainee-ordning SCOOTER uddanner vi løbende nye produceraspiranter, ligesom vi gennem talentprogrammet TALENTDATING søger at matche erfarne instruktører med nye forfattere og historier. Herudover tages praktikanter fra både universiteter og jobcentre, ligesom kortfilmsmediet bruges til at bibringe unge talenter den rutine, der sikrer at nye talenter fortsat tilflyder dansk film.

 

 

Nimbus FAQ

Huset

Nimbus Film er et selvstændigt, uafhængigt, produktionsselskab, som I 1993 blev etableret på Nørrebro. Efter en årrække i Filmbyen i Avedøre og på Hauchsvej 17 på Frederiksberg, er Nimbus Film igen at finde i det indre København, nu med adresse i den tidligere porcelænsfabrik B!NGS på Vesterbrogade 149, København V.

Dogme

I 1995 formulerede Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring Dogme95. Se certifikat (http://www.dogme95.dk/) Den danske nybølge satte fokus på historien og skuespillet og satte dansk film på verdenskortet. Nimbus Film har i alt produceret 4 Dogme film; FESTEN, MIFUNES SIDSTE SANG, EN KÆRLIGHEDSHISTORIE, SE TIL VENSTRE.

Scooter-trainee-ordning

Vi har en 2-årig producerassistent-trainee-ordning (scooter-ordningen). Stillinger slås op efter behov. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Praktikpladser

Vi tilbyder hvert semester praktikpladser til studerende indenfor forskellige grene af filmproduktion, bl.a. som producerassistent, reader, multimedieassistent. Virksomhedspraktik kan tilbydes efter nærmere aftale med jobcenter. Vi tilbyder desværre ikke elevpladser eller praktik til folkeskoleelever i øjeblikket.

Manuskripter

Dansk film har brug for masser af nye filmtalenter. På Nimbus Film forsøger vi at tage stilling til alt uopfordret indsendt materiale. Du kan ringe og høre hvordan.

Privatlivspolitik

DATA

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Nimbus Film ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Claus Thobo-Carlsen

Adresse: B!NGS, Vesterbrogade 149, byg. 9, st., 1620 København V

CVR: 24218678

Telefonnr.: 36340910

Mail: nimbus@nimbusfilm.dk

Website: www.nimbusfilm.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi anvender denne type data om dig

Hvis vi anvender data om dig, er det fordi du på en eller anden måde deltager i udvikling, produktion, lancering og/eller salg af vores film og tv-serier. De data vi behandler, er de data vi har modtaget fra dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata (navn, adresse, telefonnummer)
  • I visse tilfælde CPR-nummer, hvis der sker lønafregning til dig

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • Administrere din relation til os og opfylde vores part af en aftale eller et samarbejde med dig
  • Udbetale løn eller kontraktsum til dig
  • Fakturere dig/din virksomhed

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Når vores brug af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig eller vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dine oplysninger vil vi sørge for at slette dem.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Hvis vores behandling af dine persondata ikke sker til opfyldesen af en gensidig aftale eller sker med hjemmel i lovgivningen, vil vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Nimbus Film opbevarer som udgangspunkt ikke data, uden at vi har en eller anden form for aftale- eller samarbejdsrelation med dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Overdragelse af din oplysninger til tredjemand

Vi overdrager ikke dine oplysninger til tredjemand til brug for markedsføring eller datamining.

Vi overdrager dine oplysninger til tredjemand i forbindelse med ansøgning om støtte eller anden finansiering til vores film i det omfang du har en rolle på produktionen som er relevant for denne finansiering. Og vi overdrager dine oplysninger til tredjemand, når denne tredjemand skal deltage i produktionen af vores film og tv-serier, og du har en rolle i det samarbejde, som tredjemand skal kende til for at kunne opfylde sin del af samarbejdet.

DATASIKKERHED

Vi sørger for at behandle dine persondata sikkert og fortroligt. Sådan at ingen uvedkommende kan få adgang til dine oplysninger.

BRUG AF COOKIES 

Nimbus Film anvender ikke cookies på vores website.

DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

NIMBUS FILM APS – 2018