Emma Dyhring Sejdenfaden

Praktikant

Emma læser en kandidat i Journalistik på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har desuden færdiggjort bacheloren i Dansk med tilvalgsfag i medier og kommunikation fra Københavns Universitet.

Emma er i praktik som en del af sin kandidatuddannelse og er primært tilknyttet Marie Holck og Jasmine Hermann Naghizadeh samt produktionen af Jonas Risvigs første spillefilm.